แพ็คเกจ บริการ

เลือกแพ็คเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
ช่อง ทางการเริ่มธุรกิจ หรือขยาย ธุรกิจ ในการเข้าถึงลูกค้าของท่าน
 

                                              โปรโมชั่น พิเศษ สมัครแพ็คเกจ 1, 2, 3  เพิ่ม ระยะการใช้งาน ให้อีก  ฟรี + 1  เดือน
                                                                                      
ลงทะเบียนใช้งาน
 

 

1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน

- จำนวนประกาศ 40 รายการ
- สนับสนุน  SEO
- ระบบ Ping Search Engine

- โลโก้ของร้านค้า
- ป้ายโฆษณา ร้านค้า
- จัดรายการแนะนำ
- ข่าวสาร/โปรโมชั่น
- ระบบ Advace Stock
- รูปภาพสินไม่จำกัดจำนวน
- ระบบลง ข้อมูล สนับสนุน
android , ios ,windows phone
- ระบบรายการ ลงข้อมูล/สั่งซื้อ
- ระบบ service bank ของท่าน
-  ระบบแจ้งชำระเงิน online
- ใบเสร็จรับเงิน online
- รองรับ 3 ภาษา Th, En, Kr----------------------------
 เพ็คเกจ 1+1 = 2  เดือน  จ่าย  1,500 บาท /เดือน       สมัครแพ็คเกจ

3 เดือน แถมฟรี 1 เดือน

- ไม่จำกัด รายการ
- สนับสนุน  SEO
- ระบบ Ping Search Engine

- โลโก้ของร้านค้า
- ป้ายโฆษณา ร้านค้า
- จัดรายการแนะนำ
- ข่าวสาร/โปรโมชั่น
- ระบบ Advace Stock
- รูปภาพสินไม่จำกัดจำนวน
- ระบบลง ข้อมูล สนับสนุน
android , ios ,windows phone
- ระบบรายการ ลงข้อมูล/สั่งซื้อ
- ระบบ service bank ของท่าน
-  ระบบแจ้งชำระเงิน online
- ใบเสร็จรับเงิน online
- รองรับ 3 ภาษา Th, En, Kr--------------------------
 เพ็คเกจ 3+1 = 4  เดือน  จ่าย  4,000 บาท  /เดือน       สมัครแพ็คเกจ

6 เดือน แถมฟรี 1 เดือน

- ไม่จำกัด รายการ
- สนับสนุน  SEO
- ระบบ Ping Search Engine

- โลโก้ของร้านค้า
- ป้ายโฆษณา ร้านค้า
- จัดรายการแนะนำ
- ข่าวสาร/โปรโมชั่น
- ระบบ Advace Stock
- รูปภาพสินไม่จำกัดจำนวน
- ระบบลง ข้อมูล สนับสนุน
android , ios ,windows phone
- ระบบรายการ ลงข้อมูล/สั่งซื้อ
- ระบบ service bank ของท่าน
-  ระบบแจ้งชำระเงิน online
- ใบเสร็จรับเงิน online
- รองรับ 3 ภาษา Th, En, Kr---------------------------
 เพ็คเกจ 6+1 = 7 เดือน  จ่าย   6,500 บาท /เดือน
      สมัครแพ็คเกจ

   บริการ ลงข้อมูลให้
Full Option System
        1 เดือน

- จำนวนประกาศ 25 รายการ
- สนับสนุน  SEO
- ระบบ Ping Search Engine

- โลโก้ของร้านค้า
- ป้ายโฆษณา ร้านค้า
- จัดรายการแนะนำ
- ข่าวสาร/โปรโมชั่น
- ระบบ Advace Stock
- รูปภาพสินไม่จำกัดจำนวน
- ระบบลง ข้อมูล สนับสนุน
android , ios ,windows phone
- ระบบรายการ ลงข้อมูล/สั่งซื้อ
- ระบบ service bank ของท่าน
-  ระบบแจ้งชำระเงิน online
- ใบเสร็จรับเงิน online
- รองรับ 3 ภาษา Th, En, Kr


 Full Options = 1 เดือน  จ่าย   3,000 บาท /เดือน
      สมัครแพ็คเกจ

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-