การคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของ kordermall

เพื่อตรวจดูว่าคุณได้กรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้าอย่างถูกต้องหรือไม่
เลือกกรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้า วิธีด้านล่าง
สินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อด้วยบัญชีผู้ใช้งานของ kordermall
ไปที่หน้าลงชื่อเข้าใช้งานแล้วสร้างแบบฟอร์มการคืนสินค้า ตามวิธีการที่ อธิบายไว้ ที่นี่
ซึ่งคุณสามารถสร้างได้ก็ต่อเมื่อสินค้าได้รับการจัดส่งถึงคุณเรียบร้อยแล้ว
ถ้าคุณไม่สามารถเข้าไปสร้างแบบฟอร์มการคืนสินค้าได้ ถึงแม้ว่าสินค้านั้นได้รับการจัดส่ง
ถึงคุณแล้ว
โปรดคลิกที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือ  สายตรง 021708051-2
สินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อโดยไม่ใช้บัญชีผู้ใช้งานของ kordermall1. พิมพ์แบบฟอร์มการคืนสินค้า
 kordermall สามารถดำเนินการส่งคืนสินค้าพร้อมกับแบบฟอร์มการสินค้าในแต่ละบรรจุภัณฑ์
 ถ้าคุณคืนสินค้ามากกว่า 1 บรรจุภัณฑ์ โปรดแนบแบบฟอร์มการคืนสินค้าไว้ในแต่ละบรรจุภัณฑ์ด้วย

 2.ถ่ายรูปของสินค้าเพื่อยืนยันเหตุผลของการคืนสินค้าของคุณ
 นี่คือสิ่งจำเป็นสำหรับการคืนสินค้าที่ชำรุดหรือได้รับความเสียหาย
คุณไม่จำเป็นต้องส่งรูปภาพให้กับ kordermall ล่วงหน้า แค่เก็บรูปภาพไว้
 ในกรณีที่อาจมีข้อสงสัยเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการส่งคืนสินค้า

 3.บรรจุสินค้าลงในกล่องบรรจุสินค้าที่มากับสินค้าและในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
  บรรจุภัณฑ์ของไปรษณีย์แห่งประเทศไทยนั้นมีคุณภาพที่เยี่ยมยอด
 ใช้กระดาษสำหรับห่อสินค้าในการห่อสินค้าที่มีขนาดใหญ่
 แนบ shipping label ของ kordermall ไว้ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์
(พร้อมกับแบบฟอร์มการส่งคืนสินค้า)

 4.เลือกส่งคืนสินค้าไปยังคลังสินค้าจาก 1 ใน 2 วิธีด้านล่าง:
   สำหรับสินค้าขนาดปกติ: โปรดส่งสินค้าขนาดปกติผ่านไปรษณีย์แห่งประเทศไทยด้วย
   EMS  kordermall จะไม่รับคืนสินค้าที่ไม่ได้ส่งด้วย EMS  kordermall จะคืนเงินค่าจัดส่ง  EMS
  ของสินค้าที่ถูกส่งคืน
  สำหรับสินค้าขนาดใหญ่: สินค้ามีน้ำหนักมากกว่า 20 กก.
   kordermall จะให้คุณเลือกวิธีการรับสินค้าที่ต้องการส่งคืน ในการเลือกวันที่ต้องการให้ kordermall
  มารับสินค้า โปรดติดต่อ[ฝ่าย บริการลูกค้า]

 5. kordermall จะทำการติดต่อคุณเมื่อเหตุผลการขอคืนสินค้าของคุณผ่านการรับรองแล้ว
   ถ้าเหตุผลการขอคืนสินค้าของคุณผ่านการรับรองแล้ว ฝ่าย บริการลูกค้า
   จะขอใบเสร็จการจัดส่งสินค้าจากคุณเพื่อดำเนินการคืนค่าใช้จ่ายการจัดส่งให้แก่คุณ
   โปรดเก็บใบเสร็จการจัดส่งสินค้าไว้ มิฉะนั้น kordermall จะไม่คืนค่าใช้จ่ายการจัดส่งให้แก่คุณ

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของ kordermall คือ

จุดมุ่งหมายของ kordermall คือการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ดังนั้นเราจึงให้ ลูกค้าคืนสินค้าได้ภายในเวลา 14 วัน*
วันที่ออกใบเสร็จ คุณอาจจะต้อง การคืนสินค้าเนื่องจาก 1 ใน 5 สาเหตุ ด้านล่าง
แต่ละสาเหตุมีเงื่อนไขต่างๆให้เปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบว่าสินค้านั้นตรงตาม
เงื่อนไขที่จะสามารถคืนสินค้าได้หรือไม่ (สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

    1. สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
      1.1 สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
       [ ตัวอย่าง]
       - หน้าจอของสมาร์ทโฟนแตกหลังจากที่เปิดบรรจุภัณฑ์
       - บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก

    2. สินค้าชำรุด
       2.1 สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามข้อมูลจำเพาะที่ได้รับการอธิบายไว้
            หรือสินค้าเคยผ่านการถูกใช้งานมาก่อน
      [ ตัวอย่าง]
      - สมาร์ทโฟนชาร์ตแบตเตอรี่ไม่เข้า
      - สั่งซื้อรองเท้า แต่รองเท้าผ่านการถูกใช้งานมาก่อน     

    3. บางส่วนของสินค้าสูญหาย
       3.1 บรรจุภัณฑ์ไม่ได้บรรจุสินค้าครบทุกชิ้นตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของสินค้า
       [ ตัวอย่าง]
     - สมาร์ทโฟนไม่ได้ถูกส่งมาพร้อมกับหูฟังตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของสินค้า
     - ซื้อผ้าอ้อมเด็ก 1 แถม 1 แต่ได้รับผ้าอ้อมเด็กแค่กล่องเดียว    

    4. จัดส่งสินค้าผิดรายการ
      4.1 สินค้าที่สั่งซื้อแตกต่างกับสินค้าที่ได้รับ ทั้งรูปภาพหรือรายละเอียด
            ของสินค้าที่ไม่ตรงกับสินค้าจริง
        [ ตัวอย่าง]
        - สั่งโทรศัพท์สีขาว แต่ได้รับโทรศัพท์สีดำแทน
        - รายละเอียดของสินค้าระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้รองรับ 4G
          แต่กลับได้รับสมาร์ทโฟนที่รองรับแค่ 3G      
  
    5. ความสะดวกสบาย
      5.1 สินค้าไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง สินค้ามีขนาดที่ไม่ตรงตามความต้องการ
            สินค้าได้รับการจัดส่งล่าช้า
        [ ตัวอย่าง]
        - สั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ต แต่ได้รับสินค้า 3 สัปดาห์หลังจากวันที่ยืนยันการจัดส่ง
        - สั่งเสื้อแจ็คเก็ต แต่ไม่สามารถสวมใส่ได้
          
       [ข้อยกเว้น] : สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดสามารถคืนได้ภายในเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบเสร็จ

    การคืนเงิน/ขอเปลี่ยนสินค้า :

   - สำหรับสิทธิ์ในการคืนสินค้าที่จัดจำหน่าย โดย kordermall  คุณสามารถเลือกที่จะได้รับการคืนเงิน เปลี่ยนสินค้า
   หรือ store credit (โปรดระบุที่แบบฟอร์มการคืนสินค้า วิธีการคืนเงินจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของคุณ)
   - สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยร้านค้าอื่น คุณจะได้รับการคืนเงิน

    ลูกค้า สามารถคืนสินค้าได้ด้วยสาเหตุ

    เงื่อนไขสำหรับ  [ สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย ]

    1. สินค้าต้องถูกส่งคืนภายในเวลาที่กำหนด
        - สินค้าที่ได้รับความเสียหายสามารถส่งคืนได้ภายในเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบเสร็จ
    2. สินค้าต้องได้รับการบรรจุลงในกล่องบรรจุสินค้าและบรรจุภัณฑ์
        - kordermall จะดำเนินการตรวจสอบเฉพาะสินค้าที่ถูกส่งมาในกล่องบรรจุสินค้าและบรรจุภัณฑ์
        - หมายเลขของสินค้าและหมายเลข UPC อาจจะไม่ถูกถอดออกจากกล่องบรรจุสินค้า
        - ต้องแนบป้ายบอกราคาสินค้ามาด้วย
        - ถ้าคุณต้องการคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไข “บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย” คุณไม่ควรเปิดบรรจุภัณฑ์ออก
      แบบฟอร์มการคืนสินค้าต้องถูกแนบไว้ในบรรจุภัณฑ์
       kordermall จะดำเนินการคืนสินค้ากับสินค้าที่ถูกส่งคืนพร้อมกับแบบฟอร์มการคืนสินค้าเท่านั้น
        ถ้าคุณคืนสินค้าโดยใช้มากกว่าหนึ่งบรรจุภัณฑ์ โปรดแนบแบบฟอร์มการคืนสินค้าไว้ในแต่ละบรรจุภัณฑ์ด้วย
        ถ้า คุณได้รับสินค้าที่ได้รับความเสียหายและยังขาดอุปกรณ์เสริมด้วย โปรดระบุในแบบฟอร์มการคืนสินค้า
      (ขีดเครื่องหมายถูกทั้งสองช่องหรือระบุข้อความแสดงความคิดเห็นลงไปในแบบ ฟอร์มการคืนสินค้า)

       อุปกรณ์เสริม
            สามารถดำเนินการส่งคืนสินค้ารวมทั้งอุปกรณ์เสริมของสินค้าด้วย
            สามารถดำเนินการส่งคืนสินค้ารวมทั้งอุปกรณ์เสริมของสินค้าด้วย

   ** [ โปรดระบุรายละเอียดการชำรุดของสินค้าอย่างละเอียดที่ด้านหลังของแบบฟอร์มการคืนสินค้า ]

 

     การคืนเงืน

     การคืนสินค้าไปแล้วแต่ จะได้รับเงินคืน

     ทางเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะทำการตรวจสอบคุณภาพหรือสภาพสินค้าตาม
     นโยบายการคืนสินค้า โดยอาจต้องใช้เวลา 1 – 3 วันทำการ
     สำหรับวิธีการชำระเงินที่มีความประสงค์ให้โอน เงินผ่านธนาคาร ทางเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า ของเรา
     จะติดต่อท่านเพื่อสอบถามรายละเอียด ข้อมูลธนาคารเพิ่มเติม
    กระบวนการคืนเงินจะเริ่มทันที่ที่การคืนสินค้า ได้รับการตรวจสอบแล้ว ระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงิน
     ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของท่านดังที่ได้รับการชี้แจ้ง  ต่อไปนี้

 

รูปแบบการชำระเงิน วิธีการคืนเงิน ระยะเวลาดำเนินการของธนาคาร (หลังจากที่การคืนเงิน ได้รับการดำเนินการแล้ว)
เครดิตการ์ด เครดิตการ์ด 4 - 7 วันทำการ (ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตรของท่าน)
เดบิตการ์ด เดบิตการ์ด มากกว่าหนึ่งรอบบิลรายเดือนขึ้นไป (ระยะเวลาในการดำเนินขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงินผ่านบัตรเดบิตของธนาคารผู้ออกบัตร)
Paypal Paypal 1 วันทำการ
ผ่านเคาน์เตอร์ -โอนเงินธนาคาร
- คูปองส่วนลด
4 - 7 วันทำการ
ชำระเงินผ่านตู้ ATM -โอนเงินธนาคาร
-คูปองส่วนลด
4 - 7 วันทำการ
ชำระเงินปลายทาง (COD) -โอนเงินธนาคาร
-คูปองส่วนลด
4 - 7 วันทำการ
คูปองส่วนลด (Store credit) คูปองส่วนลด
(Store credit)
1 วันทำการ

 

[ หมายเหตุ ]   หากมีข้อสงสัย การใช้งาน กรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้า  02-1708051-2